EN

m/other voices foundation is a non-profit organisation created for the purposes of initiating, supporting, doing, promoting, raising awareness and giving visibility to maternal thinking, -theory and -research within the arts, culture, philosophy and the society at large, as well as to increase the participation of mothers in the production of art, culture and theory.  The foundation undertakes activities to further the cause of mothers, and others engaged in maternal labour, as thinkers and as producers of knowledge, through activities including, but not restricted to, to the organisation of reading groups, field trips, exhibitions and publications, community involvement groups, dialogue, seminars and conferences and the building and maintenance of local and international communities and networks between mother artists, researchers and others interested in engaging in the doing of maternal theory. 

 

NL

Non-profit organisatie met als doel het initiëren, ondersteunen, promoten, bewustmaken en zichtbaarheid geven aan maternaal denken, theorie en onderzoek binnen de kunsten, cultuur, filosofie en samenleving in het algemeen, alsmede het vergroten van de participatie van moeders in de productie van kunst, cultuur en theorie. De stichting onderneemt verschillende activiteiten in het belang van moeders (en iedereen die zich bezighoudt met maternale arbeid) als denkers en als kennisproducenten. Dit wordt bereikt door middel van activiteiten waaronder, maar niet beperkt tot, het organiseren van leesgroepen, excursies, tentoonstellingen, publicaties, maatschappelijk betrokken groepen, dialoog, seminars en conferenties. Voorts houdt de stichting zich bezig met het opbouwen en onderhouden van lokale en internationale gemeenschappen en netwerken tussen maternale hulpverleners, kunstenaars, onderzoekers en anderen die belangstelling hebben in maternale theorie.” 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

When making a donation you can choose to make a general donation towards the daily running of the foundations activities or you can choose for your donation to go towards a specific activity. For more information please visit our donations page.